Biblioteka danas

biblioteka danas

Malo koja ustanova u Srbiji, pogotovo u malom gradu kao što je Svilajnac, beleži kontinuirano trajanje, bezmalo, vek i po. Zakoračivši u 21. vek, posle decenija stagniranja uslovljenih društvenim okolnostima, Resavska biblioteka počinje rad na reorganizaciji i modernizaciji svoje delatnosti u skladu sa zahtevima novog milenijuma. Na oko 200 kvadratnih metara, površini pet puta manjoj od potrebne koja je propisana standardima i Zakonom o bibliotečkoj delatnosti, za vrlo kratko vreme ova ustanova je prerasla u jednu, knjigama i savremenom opremom, dobro opremljenu biblioteku, sa odgovarajućom organizacijom rada i stručnim kadrom, maksimalnom iskorišćenošću prostora, sa primenom savremenih, međunarodno priznatih metoda obrade knjižne i neknjižne građe, i kao takva ušla u red modernih biblioteka, funkcionalno korisnih nauci, obrazovanju i svakodnevnom životu.

Instaliranjem Winisis – biblio programa 2001. godine, koga je 2007. zamenio COBISS, programski paket za jedinstven sistem uzajamne katalogizacije, Resavska biblioteka je započela automatizaciju svog poslovanja. Rezultat kompjuterske obrade knjižnog fonda je formiranje elektronskog kataloga i efikasnija komunikacija sa korisnicima.

biblioteka danas

Resavska biblioteka danas ima fond od oko 65.000 knjižne i 10.000 jedinica neknjižne građe. Godišnje biblioteku poseti oko 15.000 korisnika, pri čemu biblioteka godišnje izda i do 45.000 publikacija. Prosečan broj članova u biblioteci je oko 1500, pri čemu veću grupu uvek čine deca uzrasta do 14 godina.

biblioteka danas

Rad u biblioteci je organizovan na pet odeljenja i to: odeljenje za odrasle korisnike, dečije odeljenje, odeljenje obrade, odeljenje nabavke i zavičajno odeljenje. Pored toga biblioteka poseduje čitaonicu sa 11 čitalačkih mesta, što ni iz bliza ne zadovoljava ni standarde ni potrebe ove ustanove.

biblioteka danas

Biblioteka je tehnički opremljena sa 9 računara, 1 laptopom, 5 štampača, 3 skenera, video-bimom.

biblioteka danas

U biblioteci je zaposleno 8 radnika u stalnom radnom odnosu i to 5 bibliotekara, 1 knjižničar i 2 pomoćna radnika.

 

biblioteka danas