Cenovnik usluga

Individualna članarina na godišnjem nivou

za korisnike uzrasta do 14 600 din.
za odrasle korisnike , studenti, učenici sdrednjih škola 800 din.
Penzioneri 600 din.
Članarina za porodično učlanjenje je 100 din manja za svakog člana porodice.

BESPLATNA ČLANARINA

Predškolci, učenici prvog razreda osnovnih škola, zaposleni u Biblioteci i članovi njihovih porodica kao i socijalno ugrožene kategorije korisnika.

OŠTEĆENA ILI IZGUBLJENA KNJIGA

Nadoknađuje se istom knjigom ili sličnom

ZADRŽAVANJE PREKO 15 DANA

Za svaki mesec preko odrđenog roka 100 dinara. Nadoknada u knjigama u dogovoru sa bibliotekarom

USLUGE

1. Internet: Besplatno za članove Biblioteke

2. Skeniranje: Besplatno za članove Biblioteke

3. Štampanje: tekst, tekst i slika, slika A4 – besplatno za članove

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA:

za članove Biblioteke nadoknađuje se samo cena poštanskih usluga