Čitaoničke usluge

Jedan deo bibliotečke građe koristi se samo u prostorijama Biblioteke. Korisnici Biblioteke u Čitaonici na korišćenje mogu pozajmiti stručnu knjigu, fond priručne zbirke, referalnu kolekciju knjiga, zavičajnu zbirku, časopise i novine.

Član Biblioteke može rezervisati korišćenje pojedinih publikacija koje se ne iznose iz Biblioteke, da ih koristi u Čitaonici u dužem periodu. Istovremeno, za rad u Čitaonici može koristiti i svoje knjige

Čitaoničke usluge omogućuju pružanje pomoći korisnicima u vezi referalnih i referentnih usluga, pronalaženja službenih i poslovnih informacija, izvora za pripremu referata i seminarskih radova, tematskih bibliografskih popisa za izradu maturskih, postdiplomskih radova…