Индивидуално чланство

Право на индивидуално чланство имају сва лица која уплате чланарину по важећем Ценовнику као и лица која су у одређеним категоријама ослобођена плаћања чланарине. Чланство може бити само на годишњем нивоу.

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу
За кориснике узраста до 14 година 600 дин.
За одрасле кориснике 800 дин.
За пензионере 600 дин.
Бесплатан упис: предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа, корисници лошијег материјалног стања, запослени у Библиотеци и чланови њихових породица.

Пример уплатнице: