Internet usluge

Usluge pristupa Internetu i korišćenje ličnih raunara u Biblioteci, namenjene su svim članovima Biblioteke besplatno. U Biblioteci su za te namene obezbeđena 3 računara. Ove usluge dostupne su svim starosnim grupama, a za maloletne članove odgovorni su roditelji.

Članovima je na raspolaganju korišćenje Interneta, internetskih aplikacija poput WEB-maila, Facebooka, bloga, ali i programa i baza na računarima. Prednost prilikom korišćenja usluga ima pretraživanje edukativnih i informacijskih sadržaja.

Internet usluga podrazumeva i korišćenje skajpa (skype) – programa koji omogućuje besplatne audio i video razgovore preko Interneta, besplatno dopisivanje i slanje fajlova (slika, dokumenata…). Korisnicima je dostupan i YouTube, slušanje muzike sa upotrebom slušalica.

Neprihvatljivim oblicima korišćenja internet usluga smatra se gledanje neprikladnih sadržaja (pornografija, nasilje), slanje uvredljivih sadržaja na osnovu nacionalne, verske pripadnosti, ugrožavanje privatnosti drugih, nepoštovanje autorskih prava…

Korisnicima nije dozvoljena instalacija i brisanje bilo kakvih programa.

Korisnici imaju pravo da pohrane datoteke sa Interneta na lične prenosne USB memorije. Odabrani sadržaji mogu se narezati na kompakt disk ili odštampati. Vreme korišćenja Interneta nije ograničeno.