Одељење набавке

Ово је „најмлађе“ формирано одељење у оквиру Ресавске библиотеке. Формирање посебног одељења за набавку књижне грађе просто је наметнуто брзим технолошким развојем друштва и заиста огромном издавачком продукцијом.

Одељење за сада није посебно издвојено, већ се налази у оквиру Одељења за одрасле кориснике. Даљи развој Ресавске библиотеке и проширење постојећег простора у будућности омогућиће несметан и засебан рад и овог одељења.