Одељење обраде

Одељење обраде званично је формирано 2006. године, као потреба да се обрада књижног фонда обавља континуирано и на једном месту. Иако је одељење издвојено, обрада књижног фонда Ресавске библиотеке обавља се на свим одељењима, јер расположива рачунарска опрема то дозвољава, а и чињеница да сви библиотекари Ресавске библиотеке имају лиценце за рад у COBISS-у.