Одељење за одрасле кориснике

Одељење за одрасле корисника је по броју књига највеће и књижни фонд овог одељења броји око 40.000 књига, од светске и домаће књижевности до стручних књига из разних области. Књижни фонд је уређен по UDK систему.

Приступ фонду је слободан, изузев референсних збирки и уметничких монографија које се користе искључиво у читаоници. Публикације из овог одељења годишње користи око 10.000 корисника.

У оквиру Одељења за одрасле кориснике је смештен и фонд периодике. Редовно се набавља око 10 наслова периодике, од дневних новина до стручних, дечијих и забавних часописа.

Читаоницу, која има 11 читалачких места и три умрежена рачунара користе како одрасли корисници, тако и корисници дечијег одељења.