Завичајно одељење

Свакако једно од најзначајнијих одељења библиотеке је Завичајно одељење, које прикупља, обрађује и чува дела свилајнчана, као и дела других писаца чија је тема Свилајнац и доња Ресава. Особеност овог одељења је да поред књижне грађе, поседује и велики број некњижне грађе: фотографије, плакате, позивнице, разгледнице, рукописе, звучне и видео записе, локалну периодику и пресс клипинг. Фонд има око 10.000 библиографских јединица о Свилајнцу и представља трезор сведочанстава прошлости и традиционалне културе, али и маркер савремених збивања који неминовно постају део историје.

У оквиру овог фонда је смештен и фонд старе и ретке књиге.

Због специфичности ових фондова, приступ фонду је омогућен само библиотекарима. Сва грађа се користи искључиво у библиотеци, а увид у садржај Завичајног одељења шира јавност има путем издаваштва и великог броја изложби које приређује ово одељење.

zavicajno-odeljenje

zavicajno-odeljenje