Библиотека данас

biblioteka danas

Мало која установа у Србији, поготово у малом граду као што је Свилајнац, бележи континуирано трајање, безмало, век и по. Закорачивши у 21. век, после деценија стагнирања условљених друштвеним околностима, Ресавска библиотека почиње рад на реорганизацији и модернизацији своје делатности у складу са захтевима новог миленијума. На око 200 квадратних метара, површини пет пута мањој од потребне која је прописана стандардима и Законом о библиотечкој делатности, за врло кратко време ова установа је прерасла у једну, књигама и савременом опремом, добро опремљену библиотеку, са одговарајућом организацијом рада и стручним кадром, максималном искоришћеношћу простора, са применом савремених, међународно признатих метода обраде књижне и некњижне грађе, и као таква ушла у ред модерних библиотека, функционално корисних науци, образовању и свакодневном животу.

Инсталирањем Wинисис – библио програма 2001. године, кога је 2007. заменио ЦОБИСС, програмски пакет за јединствен систем узајамне каталогизације, Ресавска библиотека је започела аутоматизацију свог пословања. Резултат компјутерске обраде књижног фонда је формирање електронског каталога и ефикаснија комуникација са корисницима.

biblioteka danas

Ресавска библиотека данас има фонд од око 65.000 књижне и 10.000 јединица некњижне грађе. Годишње библиотеку посети око 15.000 корисника, при чему библиотека годишње изда и до 45.000 публикација. Просечан број чланова у библиотеци је око 1500, при чему већу групу увек чине деца узраста до 14 година.

biblioteka danas

Рад у библиотеци је организован на пет одељења и то: одељење за одрасле кориснике, дечије одељење, одељење обраде, одељење набавке и завичајно одељење. Поред тога библиотека поседује читаоницу са 11 читалачких места, што ни из близа не задовољава ни стандарде ни потребе ове установе.

biblioteka danas

Библиотека је технички опремљена са 9 рачунара, 1 лаптопом, 5 штампача, 3 скенера, видео-бимом.

biblioteka danas

У библиотеци је запослено 8 радника у сталном радном односу и то 5 библиотекара, 1 књижничар и 2 помоћна радника.

 

biblioteka danas