Ценовник услуга

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу

за кориснике узраста до 14 600 дин.
за одрасле кориснике , студенти, ученици сдредњих школа 800 дин.
Пензионери 600 дин.
Чланарина за породично учлањење је 100 дин мања за сваког члана породице.

БЕСПЛАТНА ЧЛАНАРИНА

Предшколци, ученици првог разреда основних школа, запослени у Библиотеци и чланови њихових породица као и социјално угрожене категорије корисника.

ОШТЕЋЕНА ИЛИ ИЗГУБЉЕНА КЊИГА

Надокнађује се истом књигом или сличном

ЗАДРЖАВАЊЕ ПРЕКО 15 ДАНА

За сваки месец преко одрђеног рока 100 динара. Надокнада у књигама у договору са библиотекаром

УСЛУГЕ

1. Интернет: Бесплатно за чланове Библиотеке

2. Скенирање: Бесплатно за чланове Библиотеке

3. Штампање: текст, текст и слика, слика А4 – бесплатно за чланове

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА:

за чланове Библиотеке надокнађује се само цена поштанских услуга