Контакт

Трг Хероја 19

35 210 Свилајнац

email: [email protected]

email: [email protected]

ПИБ:101284336

Матични број: 17301209

Жиро рачун: 840-437668-19

Телефон/факс: 035/323-272

Мр Јелена Томић

Директор

телефон/факс: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

Оливера Мијаиловић

Дипломирани библиотекар

Телефон: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

 

Никола Николић

Књижничар

Телефон/факс: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

Весна Страиновић

Књижничар

Телефон: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

Ружица Сибиновић Рајковић

Виши дипломирани библиотекар

Телефон: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

Весна Миладиновић

Дипломирани библиотекар

Телефон: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]

 

Ивана Стокић

Дипломирани библиотекар

Телефон/факс: 035/321-531 035/323-272

e-mail: [email protected]