Uprava

Upravni poslovi predstavljaju delokrug rukovođenja, organizovanja i funkcionisanja Biblioteke u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti i sa drugom zakonskom regulativom koja definiše status ustanove, radno pravo i obaveze.

mr Jelena Tomić,

direktor

035/323-272

e-mail:[email protected]

[email protected]