Управа

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са Законом о библиотечкој делатности и са другом законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.

мр Јелена Томић,

директор

035/323-272

e-mail:resbiblio@gmail.com

resavskabiblioteka@gmail.com